بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی رسالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مسایل مهم مورد مناقشه میان مسلمانان ومستشرقان، ماهیت وحی رسالی علی الخصوص درمورد پیامبر اسلام6 است.مستشرقان بخلاف اغلب مسلمانان قایل به ماهیتی غیر الهی برای وحی شده اند ونظریات متفاوتی که حاصل پیش فرض های غیر الهی است، ارایه کرده اند.گرداورنده ابتدا نظریات مستشرقان را باتوجه به عامل موثر در آنها در دو دسته الهی وغیر الهی دسته بندی کرده، وسپس عوامل دخیل در غیر الهی بودن ماهیت وحی را در دو عامل انسانی ومحیطی- زمانی بررسی نموده ودر ادامه وبا رویکردی نقادانه به اشکال یابی نظریات پرداخته است. با توجه به ویژگی های پیامبر اکرم6، محیط و زمان نزول و هم چنین متن قرآن کریم، غیرالهی بودن ماهیت وحی قابل رد خواهد بود. 

زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2175255 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!