اندازه گیری و گسترش مدل های پیش بینی میزان انرژی قابل سوخت و ساز نمونه های ذرت جمع آوری شده از کارخانه های خوراک طیور ایران با استفاده از معادلات رگرسیونی

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین ترکیبات شیمیایی، میزان انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME)، انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای ازت (AMEn)، انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TME) و انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در نمونه های ذرت، هم چنین پیش بینی محتوای انرژی توسط معادلات پیش بینی رگرسیونی بود. تعداد 30 نمونه ذرت از کارخانه های خوراک دام و طیور مختلف کشور تهیه شد. محتوای انرژی های مختلف هر نمونه ذرت در 4 تکرار به روش تغذیه دقیق اجباری اندازه گیری شد. تنایج آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها نشان داد که میانگین ماده خشک، پروتیین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر، نشاسته و گلوکز به ترتیب 02/90، 15/9، 28/3، 93/3، 45/1، 33/65 و 79/9 درصد بود و در نتایج آزمایشات مزرعه ای میانگین انرژی خام (GE)،AME ، AMEn، TME و TMEn به ترتیب 4375، 3284، 3219، 3873 و 3781 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک به دست آمد. با استفاده از پایگاه داده های به دست آمده معادلات رگرسیونی برای پیش بینی محتوای AME، AMEn، TME و TMEn از روی ترکیبات شیمیایی برازش شد. از این معادلات پیش بینی می توان به صورت کاربردی برای پیش بینی انرژی ذرت در کارخانه های خوراک طیور و یا مزارع پرورش طیور استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2178900 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.