تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی در کودکان مبتلا به کووید 19، مطالعه مروری ساختارمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

در ماه های پایانی سال 2019 میلادی عفونت کرونا ویروس جدید (COVID-19) به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافت. در این مطالعه، به بررسی نیاز به تهویه مکانیکی در کودکان مبتلا به عفونت کرونا ویروس جدید پرداخته شد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه به مرور ساختارمند مقالات منتشر شده در مورد کودکان مبتلا به COVID-19 که نیازمند نوعی از تهویه مکانیکی تهاجمی یا غیر تهاجمی بودند، پرداخت. به این منظور جستجوی کلمات کلیدی مرتبط در منابع داده اینترنتی SID، Iran Medex، Magiran، PubMed و Google Scholar به زبان های فارسی و انگلیسی تا بیستم جولای 2020 میلادی انجام شد. علاوه بر این، منابع موجود در مقالات مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته ها:

 از 20 مطالعه انتخاب شده، در مجموع 1709 کودک بستری وارد مطالعه شد. 15 درصد از بیماران به یکی از روش های تهویه مکانیکی نیاز پیدا کردند و نیاز به تهویه غیرتهاجمی و تهاجمی برابر باهم هرکدام 130 مورد (6/7 درصد) بودند. در 302 کودک دچار بیماری شدید و یا نیازمند مراقبت ویژه، تهویه مکانیکی غیرتهاجمی و تهاجمی به ترتیب در 72 مورد (8/23 درصد) و 71 مورد (5/23 درصد) انجام شد. مرگ و میر در 3/1 درصد از مجموع بیماران و 1/4درصد از کودکان بدحال رخ داده بود.

استنتاج

یافته های این مطالعه نشان داد که کودکان بستری بدنبال ابتلا به COVID-19 تا حدود 15 درصد از موارد نیاز به نوعی از تهویه مکانیکی پیدا کردند

زبان:
فارسی
صفحات:
176 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2179769 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!