ارزیابی تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) با کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر شناسایی وضعیت تطبیقی منابع اطلاعاتی معرفی شده در سرفصل های دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی با کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود.

روش شناسی

روش پژوهش تطبیقی بوده و ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی و جامعه پژوهش شامل تمام منابع ارایه شده در سرفصل دروس دوره کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی (وزارت علوم) و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده که با رویکرد مطالعه تطبیقی با استفاده از روش ارزیابانه انجام گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار اکسل انجام شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که تعداد منابع اطلاعاتی سرفصل دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بیشتر از کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود. تعداد منابع تالیفی در سرفصل دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بیشتر از کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بود. الگوی نویسندگی منابع اطلاعاتی در هر دو رشته، بیشتر به صورت تک نویسنده ای بود.

نتیجه گیری

بیشترین و کمترین منابع اطلاعاتی استفاده شده در سرفصل هر دو رشته، به ترتیب کتاب ها و پایان نامه ها بوده و از مقالات نیز به میزان کمی استفاده شده است. بنابراین لازم است علاوه بر استفاده بیشتر از پایان نامه ها، به ویژه پایان نامه هایی که در جشنواره ها و هفته پژوهش، به عنوان نمونه و برتر انتخاب می شوند، از مقالات نیز استفاده شود تا این نیاز اطلاعاتی به ظاهر کوچک ولی ارزشمند و تاثیرگذار مرتفع شود و الگویی باشد برای رشته های مشابه.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2180111 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!