تاثیر مواد افزودنی کریستال شونده بر خود ترمیمی بتن

پیام:
چکیده:

ترک خوردگی در سطح بتن موجب کاهش دوام مصالح می گردد. بنا براین، با جلوگیری از توسعه ترک های کوچک در هنگام وقوع آن از به وجود آمدن ترک های بزرگ تر پیشگیری می شود. یک روش افزودن موادی است که بتن بتواند در هنگام ایجاد ترک، خودش را ترمیم کند. هدف اصلی بررسی تاثیر مواد افزودنی کریستالی شونده (4% وزن سیمان)، بر خودترمیمی بتن در سه شرایط محیطی و مقایسه آن با بتن شاهد است. ترمیم به وسیله آزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه های ترک خورده مختلف بررسی گردید و بسته شدگی فیزیکی ترک توسط میکروسکوپ نوری و با استفاده از پارامتر های هندسی ترک اندازه گیری شد. بازشدگی ترک های بررسی شده زیر 400 میکرومتر است و برای این ترک ها به مدت 42 روز فرصت ترمیم در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که ترتیب نرخ ترمیم برای همه نمونه ها در سه شرایط محیطی غوطه ور در آب(نزدیک 85/0)، تر و خشک شدن های متناوب(نزدیک 59/0)و خشک(نزدیک 265/0-) بدست آمد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2181191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.