ارزیابی همکاری های علمی پژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سالهای 2000-2017

پیام:
چکیده:
هدف

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی همکار های علمی مابین پژوهشگران ایرانی در حوزه میکروالکترونیک است که در پایگاه اسکوپوس انعکاس یافته است. 

روش شناسی:

 پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم سنجی است که به روش اسنادی انجام شده و داده های مورد نیاز از پایگاه اسکوپوس جمع آوری شده است. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه میکروالکترونیک که در اسکوپوس بین سال های 2000- 2017 نمایه شده اند تشکیل داده اند.

 یافته ها:

 یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم نویسندگی بین پژوهشگران حوزه میکروالکترونیک طی سال های مورد مطالعه روند رو به رشدی داشته، این روند در سال های 2006، 2011 و 2014 کاهش پیدا کرده است. علاوه براین غالب ترین الگوی همکاری در این پژوهش سه نویسندگی با درصد 32.16 (1338) و دو نویسندگی با درصد30.50 (1269) می باشد. 

نتیجه گیری:

 از میان شاخص های هم تالیفی متوسط درجه همکاری0.93، شاخص همکاری 3.06 و ضریب هم نویسندگی 0.58 می باشد و از میان پژوهشگران حدیدی و خویی از دانشگاه ارومیه و نوی از دانشگاه شهید بهشتی فعال ترین نویسندگان  در حوزه میکروالکترونیک هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2181909 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.