بررسی اثربخشی آموزش‎های مدارس قرآنی بر مهارت روخوانی فارسی دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر بردسکن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در برنامه‌های نظام ­آموزشی، آموزش ­قرآن همواره مورد توجه بوده است. مدارس قرآنی به همین منظور و با هدف ارتقای امور دینی، فرهنگی و تربیتی دانش ­آموزان ایجاد شده است. در این مقاله، کوشش شده است با رویکرد تحقیقی طرح‌های آزمایشی کلاسیک، تاثیر آموزش­های مدارس قرآنی بر مهارت روخوانی فارسی دانش­آموزان دوره ابتدایی بررسی، تحلیل و ارزیابی شود. بدین منظور، شهر بردسکن به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و دو گروه از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی این شهر به ­عنوان گروه­ آزمایش و گروه ­کنترل، انتخاب شدند. قبل از برگزاری ­کلاس‌های ­آموزشی و بعد از آن، ‌آزمونی در زمینه مهارت‌های قرآنی در بخش‌های مختلف از هر گروه به عمل آمد؛ با این تفاوت که دانش‌آموزان گروه کنترل، در این کلاس­ها حضور نداشتند. یافته‌ها حاکی از آن است که دوره‌های آموزشی یادشده، بر مهارت روخوانی درس فارسی دانش‌آموزان ابتدایی تاثیرگذار است. روش­های آماری شامل میانگین و انحراف استاندارد، نمودارهای شبکه‌ای، آزمون­های ناپارامتری و به ­ویژه تحلیل کوواریانس در این نتیجه‌گیری مورد استفاده قرار گرفت.

زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2182824 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!