مسمومیت های متداول در اسب (سخنرانی کلیدی 3rd ICAM - بخش اول)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با توجه به گسترش روزافزون پرورش اسب در ایران، توجه به احتمال رخداد مسمومیت ها و پیامدهای آنها ضروری است. عوامل طبیعی و ساخت بشر شامل گیاهان و جانوران سمی، مایکوتوکسین ها و مواد شیمیایی می توانند عامل مسمومیت ها در اسب واقع شوند. همچنین مسمومیت در اسب ها ممکن است به شکل تصادفی، خوردن اتفاقی خوراک یا آب آلوده، و یا عمدی باشد. مقاله حاضر برخی مسمومیت ها را که رخداد آنها در شراط ایران در اسب ها بیشتر محتمل است به اختصار توصیف می نماید. برای این منظور، مسمومیت با گیاهان سمی شامل خرزهر حاوی ترکیبات کاردیوتوکسیک، تاتوره و شوکران کبیر حاوی آلکالوییدهای نوروتوکسیک، پیر گیاه حاوی آلکالوییدهای هپاتوتوکسیک و پیاز حاوی ترکیبات همولیتیک لحاظ شده اند. از ترکیباش شیمیایی نیز مسمومیت با آرسنیک، فسفید های فلزی و موننسین توصیف شده اند. همچنین اثرات سمی مایکوتوکسین فومونیزین و مارگزیدگی ها در اسب تشریح شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2183673 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!