یک رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)

پیام:
چکیده:

خطوط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط به دلیل افزایش توانایی های آن ها برای برطرف کردن طیف بالایی از خواسته های مشتری، به طور گسترده ای در صنایع مختلف استفاده می شوند. بالانس خط مونتاژ یک مسیله طراحی اساسی برای صنایع می باشد. از طرفی مسیله بالانس خط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط یک مسیله NP-hard می باشد. بنابراین لازم است محققان برای حل این مسیله رویکردهای موثری را طراحی نمایند. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک برای بالانس خط مونتاژ شرکت به آفرینان داتیس تیوا که از نوع MTALB می باشد به کار گرفته شده است. ازآنجاکه زمان انجام کارها متغیر می باشد، از رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت نزدیک شدن هر چه بیشتر به شرایط واقعی استفاده گردیده است. در نهایت با مقایسه معیارهای حداقل نمودن تعداد ایستگاه های جفت شده و تعداد کل ایستگاه ها، کارایی خط مونتاژ وزن دار و ضریب همواری خط مونتاژ وزن دار برای مدت زمان سیکل مشخص در دو حالت قبل و بعد از متعادل سازی، تاثیر متعادل سازی بر عملکرد خط مونتاژ مورد مطالعه نشان داده شده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
199 -213
لینک کوتاه:
magiran.com/p2184244 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.