دخالت قصد عمد در ماهیت علم ربایی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مقاله به یکی از مسایل مربوط به اخلاق پژوهش یعنی ماهیت علم ربایی و دخالت قصد عمد در آن پرداخته است. علم ربایی بنا به تعریف، نسبت دادن اثر علمی دیگران به خود است. این عمل ممکن است با آگاهی و قصد عمد صورت گیرد یا به طور تصادفی و بدون علم و آگاهی. برخی از محققان معتقدند قصد عمد دخالتی در ماهیت علم ربایی ندارد و نویسنده ای که ارجاع به منبعی را در نوشته خود به اشتباه فراموش کند، چون این اشتباه باعث نسبت داده شدن مطلب دیگران به وی می شود، در نتیجه مرتکب علم ربایی شده است. در مقابل برخی چنین فردی را خطاکار می نامند نه علم رباینده. نگارنده با تشبیه این مشکل به مشکل دخالت قصد عمد در کذب و تفکیک برخی از علماء بین کذب خبری و مخبری، معتقد است باید بین علم ربایی فعلی و فاعلی تفکیک قایل شد. قصد عمد فاعل در تحقق فعل علم ربایی دخالت ندارد، ولی در علم ربا خواندن فاعل دخالت دارد. در نتیجه، نویسنده ای که به اشتباه ارجاعی را فراموش می کند، علم ربا نیست، ولی فعلش مصداق علم ربایی است.

زبان:
انگلیسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2190090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.