مطالعه تطبیقی ارزش گذاری برند با دو رویکرد سود هرسهم و قیمت به فروش در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برندها به عنوان دارایی های استراتژیک دیده می شوند که ارزش آن ها به شدت با ارزش شرکت ها ارتباط دارد. هدف پژوهش مقایسه دو رویکرد ارزش گذاری برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع کاشی و سرامیک و سیمان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، توسعه ای و نمونه پژوهش شامل 23 شرکت پذیرفته شده در صنعت کاشی و سرامیک و سیمان در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 است. مدل استفاده شده در این پژوهشاز نوع مقایسه نسبی و ترکیبی از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحله ای با مدل قیمت به فروش و مدل سود هر سهم منتسب به برند است. نتایج حاکی از آن است در ارزش گذاری برند می توان با استفاده از رویکرد سود هر سهم منتسب به برند به ارزش واقعی تری از برند دست یافت؛ همچنین می توان با پارامترهای مالی شرکت، نسبت به روش های کیفی، الگویی را متناسب با شرایط بورس ایران جهت محاسبه ارزش شرکت و برند آن تدوین نمود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!