تاثیر محیط کلان کشور مقصد و برندینگ بر عملکرد صادراتی فرش دستباف ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش بر آن است تا تاثیر برند سازی را در کنار متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی و پتانسیل بازار کشورها بر میزان صادرات فرش دستباف بدان کشورها مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و از روشکمی در آن استفاده شده است. اطلاعات مربوط به شاخص های مدل برای 217 کشور از طریق 1- پایگاه داده های معتبر بین المللی و داخلی و 2- توزیع دو پرسشنامه جمع آوری گردید. در این پژوهش شش فرضیه تعریف گردید و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که به ترتیب چهار متغیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و برند سازی بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی دارند. درنهایت پیشنهاد گردید که صادرکنندگان مستقیم جهت حضور در بازارها متغیرها و شاخص های مدل نهایی را با توجه به ضرایب آن ها در اولویت بررسی خود قرار دهند و به کشورهایی که در این شاخص ها وضعیت مطلوبی دارند ولی حجم صادرات فرش دستباف به این کشور کم می باشد توجه بیشتری نموده و بررسی بیشتری انجام دهند. همچنین با ارایه فرش های باکیفیت از نظر جنس، تراکم بافت، طرح و رنگ برند کشور ایران و فرش ایرانی در سایر کشورها را حفظ نموده و یا بهبود دهند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p2191351 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!