آزمون جدایی پذیری ضعیف و برآورد سیستم تقاضای کالاهای خوراکی منتخب در خانوارهای شهری ایران (مطالعه موردی: مرکبات، صیفی جات و سبزیجات)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

وجود جدایی پذیری در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان شرط لازم و کافی برای بودجه بندی چند مرحله ای و جمعی سازی سازگار کالاهاست که در آن مخارج با استفاده از شاخص های قیمت بین گروه های خوراکی تخصیص داده می شود و تخصیص درون گروهی هم به طور مستقل از سایر گروه ها صورت می گیرد. در این مطالعه از تابع تقاضای روتردام برای تعیین الگوی مصرف کالاهای منتخب (مرکبات، صیفی جات و سبزیجات) در ایران استفاده شده است. برای این منظور از داده های مقطع عرضی در سال 1396 که از طریق بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های جدایی پذیری این فرضیه را که مصرف کنندگان ابتدا درآمد خود را بین کالاهای منتخب به صورت سه گروه مرکب (مرکبات، صیفی جات و سبزیجات) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع زیررده های آنها که بر اساس گروه بندی صورت گرفته، را تایید می نماید. همچنین نتایج تخمین سیستم تقاضا نشان داد همه گروه های کالایی، دارای کشش قیمتی خودی منفی هستند. در این میان کشش قیمتی گروه مرکبات (پرتقال، نارنگی و لیمو)، گروه صیفی جات (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) و گروه سبزیجات (سبزی های برگی) به ترتیب برابر 83/0-، 48/0-، 91/0- می باشند. با توجه به کشش درآمدی که برای سه گروه کالایی محاسبه شده است، گروه دوم کالاها (سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) نسبت به سایر گروه ها، کالایی ضروری تر است که باید در سیاست های دولت در رابطه با تولید و قیمت گذاری محصولات کشاورزی لحاظ شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
293 تا 305
لینک کوتاه:
magiran.com/p2192854 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!