کارکرد نظریه «زمان در روایت» ژرار ژنت در تحلیل رمان همسایه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زمان در روایت رمان، عنصری مهم و کلیدی به شمار می رود. ژرار ژنت، نظریه پرداز ساختارگرای فرانسوی، نظریه زمان در روایت خود را در راستای تکامل نظریات سایر نظریه پردازان در حوزه روایت عرضه داشته و تا کنون کامل ترین نظریه در این حوزه بوده است. عامل زمان، یکی از مهم ترین عناصر در ساخت رمان است؛ زیرا هر رویدادی در زمان رخ می دهد. برای بررسی بهتر عامل زمان، رمان همسایه ها نوشته احمد محمود، به عنوان یکی از بهترین رمان های معاصر فارسی، مناسب و مفید خواهد بود. همسایه ها، رمانی از نوع ریالیسم اجتماعی است که به واقعیت های موجود در زندگی مردم طبقه فرودست می پردازد؛ انسان هایی که به علت بیکاری و بی سوادی و فقر فرهنگی و اجتماعی در دشوارترین وضعیت، روزگار می گذرانند. این رمان، داستان 8 ساله زندگی سیاسی نوجوانی به نام خالد را روایت می کند که از میان همین طبقه از اجتماع سر برآورده و به گروه مبارز و روشنفکر جامعه پیوسته است. خالد، خود، روایتگر ماجراهایی است که در این مسیر برایش رخ می دهد. نویسنده رمان، قواعد زمان را به درستی و در هماهنگی با اوج و فرود های داستانی به کار برده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193349 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!