بررسی مولفه های سورئالیستی در رمان سمفونی مردگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

رمان سمفونی مردگان، نوشته عباس معروفی با برخورداری از رویکردی نو به فرم و محتوا، شالوده عناصر چند مکتب ادبی مختلف را با هنرمندی در خود جای داده است. این موضوع، خواننده را برای رسیدن به لایه های نهانی رمان و شخصیت ها به چالش می کشاند و این سهیم شدن خواننده در تفسیر وقایع، به محبوبیت و مقبولیت رمان عباس معروفی، کمک شایانیمی کند. وجود مولفه ها و مبانی مکتب سورریالیسم در رمان سمفونی مردگان یکی از ویژگی های این رمان است که عباس معروفی توانسته با پرش زمان از حال به گذشته و بالعکس بین خیال و واقعیت ارتباط برقرار کند و ضمن اقناع مخاطب، تصویری شگفت و جذاب برای او به نمایش بگذارد. پنج مولفه اصلی مکتب سورریالیستی در این رمان، نمود بارز دارد: ساختار درونی غیر منطبق با سیر زمانی متعارف؛  ترسیم فراواقعی زندگی شخصیت ها و فضای رمان؛ آفرینش تصاویر سورریالیستی حاصل از لحظه های روانی شخصیت ها؛ تسلط جنون و عقل گریزی و روان پریشی قهرمان اصلی رمان. این مقاله با هدف بررسی مولفه های سورریالیستی رمان سمفونی مردگان، در پی پاسخ به این پرسش است که مولفه های مکتب سورریالیستی در رمان سمفونی مردگان چگونه نمود یافته است؟

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193350 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!