تحلیل متغیر جنسیت در گفتمان غالب نویسندگان زن ایرانی بر اساس الگوی زبانی سارا میلز (مطالعه موردی: رمان های عادت می کنیم، انگار گفته بودی لیلی و پرنده من)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهشگران جامعه شناسی زبان و منتقدان فمینیست، به ویژه فمینیست های پسامدرن، نظریاتی درباره ویژگی های زبانی آثار زنان و تفاوت آن با آثار مردان ارایه کرده و کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که «آیا اساسا زبان زنانه وجود دارد یا نه؟». در پژوهش حاضر، ضمن بررسی و نقد رویکردهای مختلف درباره ویژگی های زبانی آثار زنان، بر الگوی زبانی مشترک آثار نویسندگان زن، به عنوان روشی برگزیده در تحلیل ویژگی های زبانی، ادبی و اندیشگانی این آثار، تاکید شده است. مطالعه موردی این پژوهش، رمان های عادت می کنیم (زویا پیرزاد)، انگار گفته بودی لیلی (سپیده شاملو) و پرنده من (فریبا وفی) است. این رمان ها، بر اساس رویکرد زبانی سارا میلز، بررسی و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که زبان زنانه در این آثار با بهره گیری ازاین گونه تمهیدات بازگفته شده است: استفاده از توصیف، جزیی نگری، زاویه دید زنانه، انتخاب شخصیت های متعدد زن و نشانه های فرازبانی که خاص زنان است، در ساختار و در سطح اندیشگانی و محتوایی، به چالش کشاندن فرهنگ مردانه در برابر قالب های شخصیت زنانه، تحول در شخصیت زنان نسبت به دوره های قبل و ارتقای جایگاه زنان به عنوان کنشگری اجتماعی.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193351 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!