واکاوی تطبیقی تصویرگری های رباعیات منسوب به حکیم خیام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

عمده شهرت جهانی حکیم خیام را باید در ترجمه انگلیسی نسبتا آزاد ادوارد فیتزجرالد از رباعیات منسوب به او دانست. در پی ترجمه فیتزجرالد طیف گوناگونی از هنرمندان تصویرگر در صدد بازنمایی رباعیات بر آمدند. در غرب، رغبت خاصی در هنرمندان تصویرگر برای بازنمایی رباعیات پدید آمد که از تصویرگری های هنرمند آمریکایی، الیهو ودر آغاز شد. البته تاریخ نخستین تصویرگری رباعیات به سال 826 ق. باز می گردد که مربوط می شود به نسخه خطی محفوظ. پاره ای از هنرمندان در تصویرگری خویش، بعضا روح کلی یک رباعی را محور کار خود قرار داده اند و پاره ای در بازنمایی خود بر یک یا چندین واژه از ابیات متمرکز گشته اند. برخی به بازنمایی معنای ظاهری ابیات پرداخته اند و برخی رویکردی نمادین تر اتخاذ کرده اند. پژوهش پیش رو، به واکاوی تطبیقی تصویرگری های رباعیات- بر اساس سه رباعی با ترجمه انگلیسی ادوارد فیتزجرالد- می پردازد و هدف اصلی آن، واکاوی چگونگی بازنمایی مفاهیم مهم رباعیات منسوب به حکیم خیام در آثار مصور تنی چند از هنرمندان و واکاوی تاثیر مکتب های هنری، محیط فرهنگی و سنت زیبایی شناختی بر آفرینش این آثار است. این تصویرگران به ویژه هنرمندان متقدم تر، در بازنمایی و تصویرگری خود از رباعیات، گاه مستقل عمل کرده اند. سنت فرهنگی و نمادسازی های مبتنی بر سنت فرهنگی و هنری غربی، در خلق این آثار بی تاثیر نبوده است و نیز تصویرگری های غربیان از رباعیات حکیم خیام را می توان نقطه تلاقی فرهنگ های شرق و غرب دانست.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 تا 141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2193354 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!