بررسی رفتار ابرگرانروکشسان و نرم شدگی تنش آمیزه های لاستیکی بر پایه کائوچوی SBR پرشده با مقادیر مختلف دوده به کمک مدل سه جزئی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرضیه : مدل سه جزیی بر پایه ترکیب سه معادله  ابرگرانروکشسان هشت زنجیر، Bergstrom-Boyce  و نرم شدگی تنش Ogden-Roxburgh (اثر Mullins) برای مطالعه رفتار مکانیکی آمیزه های لاستیکی پایه SBR پر شده با دوده  انتخاب شد.روش ها: سه آمیزه لاستیکی بر پایه کایوچوی E-SBR پر شده با سه مقدار مختلف دوده (20، 40 و 60phr)، ساخته و به شکل ورقه پخت شدند. سپس، نمونه های دمبلی شکل (مطابق استانداد ASTM D412 C) از روی ورقه های مزبور تهیه و تحت سه چرخه آزمون کششی رفت و برگشتی با سرعت های 100 و 500mm/min  قرار گرفتند. به منظور مطالعه اثر نرم شدگی تنش مقدار کشیدگی به نحوی اعمال شد که در هر چرخه مقدار کشیدگی نهایی نسبت به چرخه پیشین افزایش یابد. آزمون تراکم پذیری نیز برای تعیین مدول توده لاستیک روی نمونه ها انجام شد. داده های تنش-کرنش به دست آمده وارد نرم افزار MCalibration شد و پارامترهای مدل با برازش غیرخطی به دست آمدند که در آن از سه الگوریتم بهینه سازی استفاده شده بود.یافته ها: مطابقت بسیار خوبی میان اندازه گیری تجربی و داده های تنش-کرنش پیش بینی شده برای آمیزه های پرشده با مقدارهای کم تا متوسط دوده به دست آمد. از سوی دیگر، برای مقدارهای بیشتر پرکننده که به آستانه پرانشت نزدیک می شود، از مقدار انطباق کم شده که به معنی نیاز به توسعه مدل جداگانه ای برای درنظر گرفتن شبکه پرکننده است. همچنین ارتباط کاملا معناداری میان پارامترهای مدل و مقدار پرکننده وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
342 تا 353
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196522 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!