مطالعه انتقادی اصالت سند روایت حفص از قرائت عاصم

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در عصر حاضر از یک سو قرایت عاصم بن ابی النجود به روایت حفص بن سلیمان در بسیاری از بلاد اسلامی رواج یافته، و از سوی دیگر، ادعا شده که سند این قرایت از طریق ابوعبدالرحمان سلمی به علی (ع) متصل است. از نگاه مورخانه جا دارد پرسیده شود چه شواهدی بر این اتصال سند می توان یافت؛ آیا سند قرایت حفص از عاصم سندی تشریفاتی و ساختگی است که برای متصل جلوه دادن این قرایت و ممتاز نمودن آن از سایر قرایات وضع شده، یا به راستی حاکی از انتقال دقیق این قرایت از عصر صحابه پیامبر اکرم (ص) به ادوار بعد است. بدین منظور، در مطالعه حاضر اصالت سند این قرایت را با تکیه بر شواهد تاریخی مختلف ارزیابی خواهیم کرد؛ شواهدی که از گزاره های رجالی در احوال راویان، وضعیت روایت از حیث انفراد و تعارض با دیگر روایات، رویکرد عمومی به پذیرش یا طرد قاری و راوی، تعدد استادها و راویان قراء و شرایط عمومی حاکم بر عصر قاریان به دست می آیند.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2196783 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!