تاثیر مشاوره معنادرمانی به همراه مشاوره تغذیه بر اضطراب و افسردگی در بهبودیافتگان سرطان پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

میزان شیوع افسردگی و اضطراب در مبتلایان به سرطان پستان افزایش یافته است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر مشاوره روان‏شناختی در کنار آموزش تغذیه بر اضطراب و افسردگی در بهبودیافتگان سرطان پستان می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه مداخله‏ ای که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار بوده، 90 نفر از بهبودیافتگان سرطان پستان که دارای نمره افسردگی بالای 14 بودند، شرکت کردند. افراد به طور تصادفی در دو گروه آموزش تغذیه و گروه آموزش تغذیه به همراه مشاوره معنادرمانی قرار گرفتند. ابتدا و انتهای مداخلات در هرگروه پرسشنامه‏ های اضطراب، افسردگی بک تکمیل پر شد. همگی در ابتدای مطالعه و انتهای هفته چهارم مشاوره آموزش تغذیه دریافت کردند. در گروه دوم، مشاوره معنادرمانی نیز به مدت 8 هفته اجرا گردید. برای کلیه شرکت‏ کنندگان تکمیل پرسشنامه‏ های اضطراب و افسردگی و اندازه ‏گیری‏ های آنتروپومتری در ابتدا و انتهای 8 هفته اجرا گردید و وارد نرم‏ افزار SPSS شده و تجزیه و تحلیل، مقایسه و گزارش شدند.

یافته‏ ها

متوسط سن شرکت‏ کنندگان (10+)49 بود. نمرات اضطراب و افسردگی بعد از مداخله درون گروه‏ ها به طور معنی‏ داری کاهش (001/0>P) نشان می‏داد. نمرات اضطراب و افسردگی پس از مداخله بین گروه‏ ها به طورمعنی‏ داری (001/0>P) کاهش یافت. در بررسی تفاوت تغییرات نمره‏ متغیرهای اضطراب و افسردگی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن بین دو گروه در مورد شاخص افسردگی بک تفاوت معنی ‏داری مشاهده شد (001/0>P).

نتیجه‏ گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش تغذیه اصولی و مشاوره معنی درمانی به همراه یکدیگر تاثیر معناداری بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب در بهبودیافتگان سرطان پستان مبتلا به افسردگی در مقایسه با گروه کنترل داشت. استفاده از مداخلات روان درمانی از ابتدای درمان تا زمان فراغت از بیماری نه تنها موجب تعادل روان و سلامت روحی می‏ شود بلکه میزان پای‏بندی افراد به توصیه‏ های تغذیه ‏ای در جهت اصلاح سبک زندگی را افزایش می‏ دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
8 تا 19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2198325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!