ریززیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند سورمه در کوه گدون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

سازند سورمه از گروه خامی، ژوراسیک پیشین - پسین، به طور عمده از سنگهای کربناته ساخته شده است و از سازند زیرین و زبرین خود با ناپیوستگی فرسایشی جدا میشود. قاعدهی رخساره های کربناتهی بخش آغازین سازند یاد شده با زون لیتیوتیس (Lithiotis zone) مشخص میشود. حد بالایی ژوراسیک میانی در فارس (شمال خاوری شیراز)، در راس زون زیستچینهای فندرینا (Pfenderina) انتخاب میشود. افق ماسه سنگ قرمزرنگ در منطقه ی مورد مطالعه (کوه گدون) را میتوان ناشی از عملکرد فاز سیمرین میانی دانست. هشت ریزرخسارهی کربناته شامل چهار ریزرخسارهی دریایی باز کم عمق و عمیق (O)، دو ریزرخسارهی سدی (B) و دو ریزرخسارهی کولابی (L) در این سازند شناسایی شده اند. در برش کوه گدون، مشخص شده است که یک سطح انحلال یافته از برش انحلالی در پایانهی سازند سورمه وجود دارد بنابراین مرز ژوراسیک- کرتاسه در کوه گدون ناپیوسته میباشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2201114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!