ارتباط کیفیت خدمات بیمه ‎ای با سلامت جسمانی و روانی بیماران خاص: مطالعه موردی در بیمه نیروهای مسلح ایران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مسئله بیماران خاص و حمایت از آنها و اهمیت کیفیت خدمات بیمه‎ای ارایه شده به این بیماران؛ از مولفه هایی است که در سال‎های اخیر، توجه بسیاری از جوامع را به خود جلب کرده است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت خدمات بیمه‎ای با کیفیت زندگی بیماران خاص انجام پذیرفت.

روش‎ها

مطالعه مقطعی حاضر در سال 1397 انجام شد. 262 نفر از بیماران خاص در 6 گروه بیماری (مبتلایان به بدخیمی‎ها، دیالیز، هموفیلی، پیوند کلیه، ام-اس و تالاسمی) و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بیمه‎ای دارای 5 بعد (حفاظت مالی، پوشش بیمه، بسته حمایتی، پاسخگویی، فرایند و خدمات اداری) و پرسشنامه استاندارد SF36 بود. تحلیل داده‎های کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی با نرم افزار 3Smart-PLS انجام شد.

یافته‎ها

نتایج نشان داد که کیفیت خدمات بیمه‎ای با کیفیت زندگی بیماران ارتباط مثبت معنی داری دارد (0.001>p و0.23=β). سایر نتایج نشان داد که عامل حفاظت مالی با بیشترین تاثیر بر بعد کیفیت زندگی جسمانی عدد (0.001>p) و عامل پوشش بیمه‎ای بر هر دو بعد کیفیت زندگی جسمانی و روانی تاثیر معنی دار مثبت (0.001>p) دارد.

نتیجه‎گیری

بیمارانی که از خدمات بیمه ای خوبی برخوردارند به همان اندازه نیز از کیفیت زندگی خوبی برخوردار خواهند بود و امید به بهبود و ادامه زندگی نیز در آنان بالاتر از سایرین می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
728 تا 736
لینک کوتاه:
magiran.com/p2204190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!