پیش بینی پراکنش سیاه گوش اوراسیایی(Lynx lynx) با استفاده از رویکرد مدل سازی ترکیبی: مطالعه موردی منطقه خرقان زرندیه ساوه، استان مرکزی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آگاهی از پراکنش زیستگاه های مطلوب حیات وحش جهت جلوگیری از تخریب و نابودی زیستگاه و انقراض آنها و همچنین برای مدیریت و حفاظت از آنها ضروری است. سیاه گوش اوراسیایی از جمله گربه سانان با پراکنش وسیع در آسیا است. در این مطالعه، با به-کارگیری رویکرد مدل سازی ترکیبی و استفاده از 10 متغیر پیش بینی کننده، مطلوبیت زیستگاه سیاه گوش اوراسیایی در منطقه خرقان زرندیه ساوه در استان مرکزی مدل سازی شد. با توجه به مقدار بالای شاخص AUC (بیشتر از 0/9) برای مدل های حداکثر آنتروپی، جنگل تصادفی، درخت رگرسیون ارتقا یافته و مدل خطی تعمیم یافته، این مدل ها برای تهیه مدل ترکیبی نهایی پراکنش گونه هدف در نظر گرفته شدند. نتایج به دست آمده از مدل ترکیبی نشان داد که 53/22% وسعت منطقه خرقان از نظر شرایط زیستگاهی برای این گونه مطلوب است. فاکتورهای فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از رودخانه، و دسترسی به طعمه به عنوان مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر سیاه گوش اوراسیایی مشخص شدند. این پژوهش نشان می دهد زیستگاه های سیاه گوش به حفاظت بیشتری نیاز دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2205441 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!