فرمولاسیون و بررسی خصوصیات ژل تراپوستی آلپرازولام بر پایه نانولیپوزوم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

امروزه سامانه های دارورسانی تراپوستی (TDDS)، به عنوان جایگزین مناسبی برای شکل های دارویی خوراکی و تزریقی، در حال توسعه هستند. این سامانه ها که برای انتقال دارو به سیستم گردش خون از راه پوست طراحی شده اند، دارای مزایای متعددی همچون اجتناب از متابولیسم عبور اول کبدی، رهایش پیوسته و کنترل شده دارو، کاهش عوارض جانبی و همچنین سهولت استفاده هستند. هدف این پژوهش، فرموله کردن ژل تراپوستی آلپرازولام به عنوان یک ضد اضطراب کوتاه اثر و پر مصرف از دسته بنزودیازپین ها، بر پایه ساختار نانولیپوزوم بود.

روش بررسی

در ابتدا مقادیر مختلف فسفولیپید و کلسترول جهت ساخت نانولیپوزوم های حاوی آلپرازولام با روش تزریق حلال مورد استفاده قرار گرفت. آزمون های تعیین اندازه وزیکول و بازده محصورسازی بر روی نمونه ها انجام شد و برای یافتن فرمولاسیون بهینه، مدل های آماری بر پایه متدلوژی سطح پاسخ (RSM)، توسعه داده شد. ساختار لیپوزومی بهینه پس از بررسی خصوصیات مورفولوژی، برای ساخت ژل تراپوستی آلپرازولام mg/g 5/0 مورد استفاده قرار گرفت. سه نمونه ژل با غلظت های مختلف کربومر ساخته شد و تحت آزمون های ویسکوزیته، پایداری و نفوذ پوستی in vitro قرار گرفت.  

یافته ها

فرمولاسیون بهینه ساختار لیپوزومی شامل mg/mL 10 فسفولیپید و w/w 10 % کلسترول بود که منجر به ساخت نانولیپوزوم هایی با اندازه nm 115 و بازده محصورسازی 91% شد. با افزایش غلظت کربومر در ژل، سرعت نفوذ دارو در پوست کاهش یافت.

نتیجه گیری

ژل تراپوستی آلپرازولام با نفوذ پوستی قابل قبول، پایداری مطلوب و خصوصیات فیزیکی-شیمیایی مناسب، با موفقیت در این پژوهش تهیه شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
376 تا 386
لینک کوتاه:
magiran.com/p2207621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!