اولویت بندی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی با استفاده از شاخص های توسعه پایدار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بخش کشاورزی با مشکلات متعددی برای تامین غذای 9.6 میلیارد نفر مواجه است که طبق پیش بینی های فایو  در سال 2050 ساکن این سیاره خواهند بود. تولید محصولات غذایی می بایست در سال 2050 به مقدار 70 درصد افزایش یابد. ظهور اینترنت اشیاء که یکی از فناوری های دیجیتال نوظهور محسوب می شود، منجر به ایجاد مسیر جدیدی از تحقیقات ابتکاری در حوزه کشاورزی شده است. بنابراین، در این پژوهش به شناسایی کاربردهای نوآورانه فناوری اینترنت اشیاء در کشاورزی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های کیفی به شمار می رود. برای شناسایی کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی به کمک روش فراترکیب، ابتدا 480 مقاله بررسی شده که از این بین، 168 مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفته شده است، سپس، کلیه کاربردهای اینترنت اشیاء در کشاورزی در هشت حوزه کشاورزی شامل زراعت، گلخانه، کشاورزی شهری، باغات، پرورش دام و طیور، پرورش ماهی و آبزیان، جنگل داری و شبکه توزیع و تامین دسته بندی شدند. در نهایت، با استفاده از روش تاپسیس فازی و بر اساس شاخص های توسعه پایدار به ترتیب گلخانه هوشمند، شبکه تامین وتوزیع هوشمند، پرورش هوشمند دام و طیور، باغداری هوشمند، پرورش هوشمند ماهی و آبزیان، زراعت هوشمند، جنگل داری هوشمند و کشاورزی شهری هوشمند اولویت بندی شدند.
زبان:
فارسی
صفحات:
745 تا 759
لینک کوتاه:
magiran.com/p2209878 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!