مطالعه ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه اصطلاحات تخصصی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان و بر اساس تحلیل واژگانی است.

روش شناسی: 

این پژوهش بر اساس تحلیل واژگانی صورت گرفته و در آن با رویکرد توصیفی-اکتشافی، 2170 مقاله منتشرشده در مجله بین المللی مدیریت پروژه (IJPM) مورد بررسی و متن کاوی قرار گرفته اند. این نشریه بالاترین شاخص SJR را در میان مجلات تخصصی این رشته داراست و جامعه آماری این مطالعه، کلیه مقالات منتشرشده در این مجله از اولین شماره در سال 1983 تا پایان سال 2016 را شامل می شود.

یافته ها: 

بر اساس اصطلاحات تخصصی پرکاربرد 10 گروه اصلی در حوزه مدیریت پروژه قابل شناسایی است. مدیریت ریسک، مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو و سازمان پروژه، یادگیری سازمانی و فرهنگ سازمانی از مهم ترین اصطلاحات ترکیبی مرتبط با موضوعات مدیریت و سازمان هستند. موضوعاتی چون تحلیل شبکه های اجتماعی، پروژه های هوافضا، پروژه های زیرساخت حمل و نقل و مدیریت ریسک اجتماعی از جدیدترین موضوعات سال های 2015 و 2016 هستند. همچنین مشخص شد که 4 دوره (فاز) در توسعه اصطلاحی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه قابل شناسایی است و شکل گیری و ایجاد موضوعات جدید در تولیدات علمی این حوزه از سال 2004 با افول روبه رو شده است. اصطلاح سازمان پرکاربردترین اصطلاح تخصصی ادبیات حوزه مدیریت پروژه است که میزان اهمیت کاربردی آن در طول زمان افزایش یافته، به طوری که فراوانی این اصطلاح از 21.3 درصد در سال های 1983 تا 1995 به 30.7 درصد در بازه زمانی 2005-1996 و درنهایت 35.1 درصد در سال های 2006 تا 2016 رسیده است.

نتیجه گیری:

 نتایج نشان می دهد که علی رغم دستیابی دانش مدیریت پروژه به سطوحی از بلوغ، این رشته به لحاظ محتوایی از کمبود اصول علمی و بنیان های نظریه ای رنج می برد. در این میان به کمک دانش واسطه ای علم سنجی، برخی موضوعات جدید، موضوعات کمتر پرداخته شده و موضوعات اشباع شده شناسایی شده اند که می تواند به انتخاب هدفمند موضوعات در پژوهش های آتی و در نتیجه مرتفع کردن خلاها و نقص های موجود کمک شایانی نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2214034 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!