چرخه حیات پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران: رویکرد تحلیل ذینفعان کلیدی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این تحقیق تجزیه وتحلیل ذینفعان کلیدی پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران در طول چرخه حیات پروژه است.

روش

این تحقیق از نوع کیفی می باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری ادبیات موضوعی تحقیق، بازیگران پروژه کنترل آلودگی هوا شهر تهران شناسایی شد و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید. پس از انجام روش دلفی، بازیگران کلیدی تعیین و به وسیله ماتریس قدرت - علاقه در طول چرخه حیات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

 در این پژوهش 12 بازیگر کلیدی در بین 23 بازیگر شناسایی شده انتخاب گردیدند که عبارت اند از: «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان حفاظت محیط زیست»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی»، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران»، «معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران»، «سازمان های بیمه گر»، «وزارت نفت»، «پلیس راهنمایی و رانندگی»، «خودروسازان»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «سازمان حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران».

نتیجه گیری: 

در این پژوهش بازیگران کلیدی در هر مرحله از چرخه حیات پروژه تغییر می کند و این در حالی است که در عموم پژوهش های مشابه این تغییر اساسی در طول زمان اجرای یک پروژه نادیده گرفته شده است. همچنین با بررسی اسناد رسمی، قوانین، طرح ها و استراتژی هایی که در گذشته به منظور حل بحران آلودگی هوا تدوین گردیده است مشخص شد «سازمان های بیمه گر»، به عنوان یک بازیگر کلیدی در حل این بحران نادیده گرفته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2214966 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.