ارزیابی عملکرد جداکننده واسطه سنگین تری فلوی کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس برمبنای مطالعات آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
حدود 40 درصد جرم خوراک کارخانه فرآوری زغال‎سنگ طبس را ذرات درشت با ابعاد 50-6 میلی متر تشکیل می دهند که توسط یک دستگاه جداکننده واسطه سنگین دو مرحله ای تری فلو به قطر 700 میلی‏متر فرآوری می شوند. با توجه به پیچیدگی فرآیند جدایش درون این جداکننده سه محصولی، درک جامعی از تاثیر عوامل هندسی و عملیاتی بر عملکرد آن وجود ندارد. به منظور بررسی چگونگی عملکرد جداکننده مذکور، تجهیزات آزمایشگاهی کاملی شامل یک دستگاه تری‎فلوی شفاف به قطر 70 میلی‎متر، به همراه سایر لوازم جانبی از قبیل مخازن، پمپ‎ها و دبی سنج ها، نصب و راه اندازی شد. در این مدل کوچک مقیاس، با افزودن ردیاب های پلیمری رنگی، کیفیت جدایش ذرات جامد در قطرهای مختلف هسته هوا بررسی و مشخص شد  هرچه اندازه هسته هوا بزرگ‎تر باشد، خطای جدایش (Ep) کمتر است. براساس یافته های آزمایشگاهی، عملکرد تری‎فلوی صنعتی با تزریق ردیاب های مکعبی در زمان خوراک دهی زغال، نیز ارزیابی شد. مطالعات صنعتی نشان داد با افزایش دبی سیال واسطه سنگین و قطر لوله های رابط، می توان خطای جدایش دستگاه و میزان مواد به اشتباه تقسیم‎شده (Misplaced Material) را کاهش داد. با افزایش قطر لوله‎های میانی در جداکننده صنعتی از 205 به 235 میلی متر، راندمان جرمی محصول دستگاه، 9 درصد و میزان خاکستر محصول 5/0 درصد افزایش یافت. با افزایش دبی سیال واسطه در محدوده مورد مطالعه نیز، 3‎درصد افزایش راندمان و 1‎درصد کاهش خاکستر محصول به‎دست آمد. تحقیق حاضر، نمونه موفقی از کاربرد نتایج آزمایشگاهی برای بهینه‎سازی عملکرد یک دستگاه صنعتی را ارایه می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p2221399 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!