عوامل موثر بر حمایت پرستاران از بیمار و اخلاق حرفه ای: یک مطالعه ی مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

حمایت از بیمار یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات حرفه پرستاری در دهه های اخیر می باشد. رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری منجر به بهبود خدمات پرستاری می گردد که لازم است در راستای بهبودی و آرامش بیماران بستری مورد توجه جدی قرار گیرد. پرستاران در ایفای نقش حمایت از بیمار با چالش های متعددی مواجه هستند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر حمایت پرستاران از بیماران و اخلاق حرفه ای می باشد.

مواد و روش ها

در مطالعه مروری حاضر از پایگاه های الکترونیکی SID، Magiran، Iran Medex، Google Scholar وPubMed ، کلیدواژه های اخلاق حرفه ای، حمایت از بیمار، کادر پرستاری، بیمارستان و بیمار مورد جستجو قرار گرفت. مطالعات طی دو مرحله بازبینی شد و بر اساس معیارهای ورود و خروج که در مرحله اول عنوان و چکیده و در مرحله دوم کل مقاله مورد بررسی قرار گرفت، نهایتا 28 مقاله وارد مطالعه شدند.

یافته ها

عوامل محیطی- سازمانی، فردی- مراقبتی و مدیریتی از عوامل موثر بر حمایت از بیماران و اخلاق حرفه ای شناسایی گردید. مسئولیت پذیری پرستاران، کمبود وقت و فشار کاری پرستاران، کمبود پرسنل، عدم حمایت از پرستاران، شناخت ناکافی پرستاران از نقش حمایتی، پزشک سالاری، ارتباط محدود، مخاطرات حمایت و کمی انگیزه از مهمترین عوامل موثر بر حمایت پرستار از بیمار و اخلاق حرفه ای بوده اند.

نتیجه گیری

عوامل متعددی بر حمایت پرستار از بیمار و اخلاق حرفه ای تاثیر می گذارد. این عوامل شامل عوامل محیطی- سازمانی، فردی- مراقبتی و مدیریتی می باشد. بنابراین جهت تسهیل در حمایت از بیمار و رعایت اخلاق حرفه ای مدیران، برنامه ریزان حیطه سلامت و پرستاران باید توجه بیشتری به این حیطه ها داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
58 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2222083 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!