تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحریم های اقتصادی به معنای اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور خاص تاثیری نامطلوب می گذارد. ورزش در این رهگذر از این قاعده در کشور عزیزمان مستثنا نبوده و تحقیق حاضر با هدف بررسی آثار تحریم ها بر ورزش ایران تدوین شده است. روش تحقیق آمیخته بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. نمونه های این تحقیق شامل متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و ورزش در دو بخش و کیفی و کمی بود (92 n=). برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار Spss و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos نسخه 22 استفاده شد. نتایج تحقیق، پنج عامل مهم منتج از تحریم در ورزش را نشان می دهد که شامل مشکلات پولی و مالی، دانش و فناوری، تعاملات بین المللی، بازاریابی و اقتصادی است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان از روایی سازه ابزار تحقیق دارد. بر مبنای نتایج به دست آمده بدیهی است مسیولان برای توسعه در بخش ورزش راهی جز توجه ویژه به راهکارهای ارایه شده در بخش های اقتصادی، تعاملات، توجه به تولید و خصوصی سازی به خصوص توجه به زیرساخت های اقتصادی و درآمدزا در بخش ورزش ندارند و این امر می تواند کلیدی راهگشا در این زمینه باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2222098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!