ارزیابی کیفیت آب رودخانه قره آغاج استان فارس بر اساس شاخص های بزرگ بی مهرگان کفزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بی مهرگان کفزی می توانند به عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه ی قره آغاج یکی از مهم ترین رودخانه های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه برداری از رسوب در 8 مرحله به صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه های رودخانه به سمت خلیج فارس(ایستگا های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه ها به وسیله زمین های کشاورزی احاطه شده اند که از آفت کش ها و علف کش ها در مقیاس گسترده در آن ها استفاده می شود و در نتیجه ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده ها را به رودخانه سرازیرمی کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه ی قره آغاج به طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می گیرد.     بی مهرگان کفزی می توانند به عنوان شاخص زیستی، تغییرات طبیعی و انسان ساخت محیط را نشان دهند.رودخانه ی قره آغاج یکی از مهم ترین رودخانه های استان فارس است که در طی مسیر خود مصارف بسیار کشاورزی و شرب دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات بی مهرگان کفزی طی یک سال از مهر 97 تا شهریور 98 به منظور تعیین شرایط کیفی آب رودخانه ی قره آغاج است. بدین منظور 10 ایستگاه  نمونه برداری  در مسیر رودخانه، در مسیری به طول تقریبی 190 کیلومتر انتخاب و نمونه برداری از رسوب در 8 مرحله به صورت هر 45 روز انجام شد. شناسایی ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام گرفت. به منظور ارزیابی زیستی کیفیت آب از  شاخص های BMWp ،ASPT و شانون وینر  استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانه های رودخانه به سمت خلیج فارس(ایستگا های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. این ایستگاه ها به وسیله زمین های کشاورزی احاطه شده اند که از آفت کش ها و علف کش ها در مقیاس گسترده در آن ها استفاده می شود و در نتیجه ی آن زهاب کشاورزی حاوی آلاینده ها را به رودخانه سرازیرمی کند. علاوه بر این در محدوده کوار(ایستگاه 7)، پساب معادن شن و ماسه به داخل رودخانه سرازیر می شود که اکوسیستم دریاچه را به شدت دگرگون کرده است.کیفیت آب رودخانه ی قره آغاج به طور کلی پایین است و در طبقه الودگی متوسط تا شدید قرار می گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2224357 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!