طراحی مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی با تاکید بر پیش ران ها و نتایج با استفاده از روش فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر مشتریان برای انتخاب برندها و هم چنین تصمیمات خرید خود به شبکه های اجتماعی وابسته هستند و با برندهادر شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار کرده و با آن ها آمیخته می شوند. آن ها از طریق شبکه های اجتماعی اطلاعات و تجربیات خود در مورد محصولات و خدمات برندها را با دیگر مشتریان به اشتراک می گذارند؛ بنابراین با ظهور شبکه های اجتماعی و توانمندی این شبکه ها برای آمیخته کردن هرچه بهتر مشتریان، پژوهشگران و متخصصان حوزه بازاریابی را بر آن داشته است تا با شناخت آمیختگی مشتری و به کارگیری شبکه های اجتماعی از این فرصت استفاده نمایند. در همین راستا هدف این مطالعه ارایه پیش ران ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی در قالب یک مدل می باشد.دراین پژوهش با به کارگیری رویکرد فراترکیب،به تحلیل نتایج  ویافته هایپژوهشگران قبلی پرداخته شده استو باانجام گام های هفت گانه این روش،24 متغیر برای پیش ران ها و نتایج مدلآمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی به دست آمده است که در قسمت پیش ران ها در 4 مفهوم و در قسمت نتایج در 2 مفهوم دسته بندی شده اند.سپس روایی وپایایی مدل به دست آمده، سنجیده و مدل نهایی ارایه شده است. یافته های حاصل از این مطالعه بینش ارزشمندی را از پیش ران ها و نتایج آمیختگی مشتری با برند در شبکه های اجتماعی، در اختیار پژوهشگران دانشگاهی قرار می دهد و برای سازمان ها و برندها ایجاد ارزش می کند .

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2228421 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!