تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ تفسیر متون تولیدشده رسانه ای وضعیت گردشگری پساکرونای ایران

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف مقاله حاضر این است که نشان دهد متون رسانه‌ای تولیدشده گردشگری در دوران کرونا ایران، متاثر از کدام گفتمان‌ها هستند. روش این پژوهش تحلیل‌گفتمان انتقادی براساس نظریه فرکلاف است و مراحل سه‌گانه تحلیل‌گفتمان انتقادی فرکلاف طی شده است. داده‌های این پژوهش کیفی بوده و از متون رسانه‌ای؛ سخنرانی‌ها، گزارش‌ها، مصاحبه‌های کارشناسان و مدیران گردشگری ایران در دوران کرونا حاصل شده است. در این مقاله با تاسی از روش سه‌مرحله‌ای فرکلاف (توصیف، تفسیر و تبیین) نشان داده شد که متون رسانه‌ای گردشگری ایران در دوران کرونا که درحال بازنمایی واقعیت بحران اقتصادی گردشگری در شرایط پاندمی کرونا هستند، متاثر از دو گفتمان هستند. گفتمان اول آنکه احتمالا در ایران در فضای پساکرونا با حجم انبوهی از گردشگری مواجه خواهیم شد؛ زیرا شهروندان از خانه‌نشینی، قرنطینه، فضای مجازی، تورهای مجازی و... بسیار خسته شده‌اند، و پس از کرونا با فراهم‌شدن شرایط نسبتا پایدار، گردشگری را در برنامه خود خواهند داشت. گفتمان دوم آنکه مدل گردشگری در دنیا و به‌تبع آن در ایران تغییر پیدا خواهد کرد، به‌طوری‌که حتی نحوه انتخاب مقاصد گردشگری هم توسط گردشگران تغییر پیدا می‌کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 11
لینک کوتاه:
magiran.com/p2228593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!