تشخیص اهداف راداری با استفاده از شبکه عصبی عمیق GMDH

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رادار وسیله الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت هدف ها به کار می رود. اساسی ترین وظیفه رادار استخراج اطلاعات در مورد هدف، به وسیله اندازه گیری مشخصات میدان الکترومغناطیسی امواج بازگشتی از هدف است. محیط راداری هر کشور جزو محدوده های امنیتی و راهبردی هر کشور می باشد. حفظ امنیت این محیط و شناسایی اهداف موجود در آن می تواند یکی از الزامات مهم محسوب گردد. در تشخیص اهداف راداری چالش ها و مشکلاتی همچون عدم دقت، صحت تشخیص و خطای بالا مطرح می باشد. روش های مختلفی تاکنون از جمله روش های مبتنی بر فرکانس های تشدید طبیعی هدف، پلاریزاسیون سیگنال بازگشتی، روش های یادگیری ماشین و غیره به منظور تشخیص اهداف راداری مطرح شده است. با وجود کاربردهای فراوانی که این روش ها داشته اند، اما هنوز نتوانسته اند چالش های موجود در رادار را برطرف نمایند. از این رو، در این مقاله با به کارگیری الگوریتم یادگیری عمیق GMDH اقدام به تشخیص اهداف راداری نموده ایم. با شبیه سازی روش پیشنهادی و مقایسه آن با سایر روش هایی همچون (RIN, SAE, SCAE, SDAE, CNN, LSVM, K-SVD)، به طور میانگین 5 درصد بهبود حاصل شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2233362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!