پسامدرنیسم به مثابه سبک: شبه مولفه ها در ادبیات کلاسیک فارسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ادبیات پسامدرن یکی از تجلیگاه های اصلی پسامدرنیسم است که پیدایی آن به تاثیر پذیری از فلسفه، سبک زندگی و وضعیت پسامدرن باز می گردد. اگر پسامدرنیسم به عنوان یک وضعیت در نظر گرفته شود، باید آن را محدود به نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست ویکم دانست، اما به عنوان یک سبک ادبی، پیش از دوران تاریخی اش، شبه مولفه هایی برای آن محتمل است. به زعم برخی از منتقدان، در نگرش به پسامدرنیسم به عنوان سبکی ادبی، این سبک و شیوه نگارش در طول تاریخ ادبی و در دوره های گوناگون واقع شده است و نه در قرن بیستم؛ به همین دلیل در دوران مدرنیسم و پیشامدرن هم می توان نمونه هایی برای مولفه های آن آورد. همان گونه که در ادبیات کلاسیک اروپایی برای پسامدرنیسم پیش زمینه هایی ذکر شده است، در ادبیات کهن فارسی هم می توان برای آن نمونه هایی آورد. ویژگی هایی مانند «اقتباس، ازهم گسیختگی، دور باطل، فرا داستان، تقلید طنز آمیز، بازی با زبان، داداییسم و فراتاریخ نگاری» در ادبیات کلاسیک فارسی دارای شبه مولفه هایی است که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده وجود شبه مولفه های پسامدرنیسم، به عنوان یک سبک ادبی، در ادبیات کلاسیک فارسی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
82 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2234080 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!