بررسی نقش سامانه های سطوح آبگیر باران در توسعه باغ های فندق در اراضی شیبدار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توسعه باغ های فندق در اراضی شیب دار از طریق تغییر الگوی کشت و ایجاد پوشش دایمی گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار است. با در نظر گرفتن پتانسیل بالقوه اراضی منطقه اشکورات شهرستان رودسر و سازگاری فندق در این منطقه، استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران می تواند نقش به سزایی در حفظ تنوع ژنتیکی این محصول و جلوگیری از فرسایش خاک با تکیه بر دانش بومی باغداران منطقه داشته باشد. بررسی برش استانی محصولی طرح توسعه باغات در اراضی شیب دار استان گیلان نشان می دهد که در برنامه ششم توسعه 9981 هکتار به زیر کشت فندق خواهد رفت. لذا لازم است با استفاده مناسب از روان آب های سطحی و استفاده از آب سبز با هدف افزایش بهره وری در این باغ ها، ضمن تولید مناسب فندق، حفاظت توامان آب و خاک نیز صورت گیرد. در این مقاله برخی از شیوه های کاربست سامانه های سطوح آبگیر باران به منظور تامین آب سبز و افزایش رطوبت خاک در باغ های فندق با تکیه بر دانش بومی باغداران منطقه اشکورات شهرستان رودسر، معرفی شده است. همچنین نقش سامانه های سطوح آبگیر باران در توسعه باغ های فندق در اراضی شیب دار با توجه به نیاز آبی فندق و به منظور گذر از بحران کم آبی طی دوره رشد رویشی این محصول به ویژه در ماه های تیر و مرداد، مورد توجه قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2237601 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!