تجربه زیسته سوء مصرف مواد مخدر در میان جوانان کرد (مطالعه موردی: استان سلیمانیه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضرجهت مطالعه تجربه زیسته ی جوانان معتاد به مواد مخدر در استان سلیمانیه کردستان عراق انجام گرفته است. در سال های اخیر، سوء مصرف مواد مخدر در جهان افزایش یافته است و کشورهای در حال توسعه، هزینه های قابل توجهی در نتیجه ی خسارت های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر متقبل می شوند. در کردستان عراق که جنگ و آوارگی در شرایط سیاسی و اجتماعی این منطقه بسیار تاثیر داشته است و از لحاظ جغرافیایی در مجاورت کشورهای هم چون ایران و ترکیه می باشد، در سال هایی اخیر رشد قابل توجهی را در شیوع سوء استعمال مواد مخدر داشته است. تحقیق حاضر از نوع تفسیری بوده و با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است به صورتی که اعتیاد به عنوان پدیده ای اجتماعی مورد مطالعه و فهم واقع گردیده است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه استفاد گردیده و با 15 جوان معتاد از دو زندان «معسگر سلام» و «بازپروری بزرگسالان» مصاحبه انجام شده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده با استفاده از کدگذاری متن مصاحبه ها، به دسته-بندی داده ها پرداخته شده است. شش مقوله از کدگذاری ها استخراج گردید که شامل «خانواده نابسامان و خویشاوندان»، «آوارگی و مهاجرت»، «وضعیت اقتصادی نا مناسب»، «نا آگاهی و سهل انگاری نسبت به مواد مخدر و عدم اطلاع رسانی مناسب»، «شیوع سیگار و مشروبات الکلی» و «دوستان ناباب» می باشند. 

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2238442 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!