چرخه زندگی Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)، آفت خارجی مهاجم در جنگل‎های هیرکانی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شب‎پره شمشاد، Cydalima perspectalis (Walker, 1859)، یکی از آفات مخربی است که از برگ‎ها و شاخه‎های گونه‎های مختلف Buxus تغذیه می‎کند. در طی این بررسی، چرخه زندگی C. perspectalis در شرایط آزمایشگاهی و طبیعی (جنگل‎های هیرکانی) مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های آزمایشگاهی در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول مدت دوره رشد تخم، لارو، پیش‎شفیره، شفیره و همچنین طول دوره زندگی حشرات ماده و نر به ترتیب 04/0±09/5، 17/0±15/23، 02/0±04/1، 05/0±80/7، 73/0±31/15 و 71/0±92/12 روز بود. شب‎پره شمشاد به عنوان یک آفت مهم که به تازگی به شمال ایران وارد شده است، دارای دو نسل کامل و یک نسل زمستانگذران در سال می‎باشد. نتایج این مطالعه برای بهبود استراتژی‎های مدیریت آفات مفید خواهد بود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
361 تا 370
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240224 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!