نقد دیدگاه تاثیرگذاری یهود و مسیحیت در اسلام، هارالد سوئرمن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 بررسی دیدگاه های مستشرقان در مورد اسلام یکی از مباحث مهم در میان اندیشه وران حوزه علوم قرآنی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه های هارالد سویرمن، شرق شناس آلمانی در مقاله «اسلام اولیه بر اساس منابع یهود و مسیحیت» است که در اظهارات خود تلاش می کند تاثیرگذاری یهود و مسیحیت را در اسلام اثبات کند. روش این نوشتار که نتیجه یک پژوهش است، به روش کتابخانه ای متکی است و ازنظر هدف کاربردی است و از جهت سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنباطی است. داده های موردنظر از راه مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش جمع آوری شده اند و به شکل گفتمان پاسخ داده شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مستشرقان به دنبال تضعیف دین اسلام هستند و با استفاده از منابع ضعیف، شبهات خود را وارد دین کرده و بعد به قرآن نسبت می دهند. نتیجه حاصل از تحقیق این شد که سویرمن و مستشرقانی همچون کرون و کوک که دیدگاه گلدزیهر را توضیح می دهند، دین یهود و مسیحیت را تاثیرگذار در اسلام اولیه و گسترش آن می دانند و اسلام را خشونت طلب و قوم گرا معرفی می کنند که این اظهارات با آیات قرآن و منابع اصیل رد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2240638 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!