کووید 19 و تغذیه با شیر مادر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

در پاندمی اخیر کووید 19، نگرانیهای زیادی در مورد انتقال این ویروس از مادر به نوزاد وجود دارد و بیشترین اهمیت این موضوع بخاطر مدیریت شیردهی در این دوران می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مرور تازه ترین مطالعات در زمینه تغذیه نوزاد با شیر مادر در پاندمیCOVID-19 می باشد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است. در این مقاله مروری به مرور تازه ترین مطالعات در زمینه تغذیه نوزاد با شیر مادر در پاندمیCOVID-19 از دسامبر 2019 تا می 2020 پرداخته شده است. برای جمع آوری اطلاعات بانک ها و موتورهای جست وجوگر اطلاعاتی چون سید، مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، اسکوپوس، ساینس دایرکت و پابمد، با استفاده از کلمات کلید واژه های کرونا ویروس جدید، کوید 19، شیرمادر و شیردهی مورد استفاده قرار گرفتند.
ملاحظات اخلاقی در کلیه مراحل پژوهش، کدهای اخلاق تحقیق و نشر رعایت شد.

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تا کنون هیچ مدرکی دال بر وجود کرونا ویروس جدید در شیر مادر و یا انتقال آن از طریق تغذیه از شیر مادران مبتلا و یا مشکوک به COVID-19 وجود ندارد و در همه موارد COVID-19 ، تغذیه نوزاد با شیر مادر باید با رعایت اصول بهداشتی و احتیاطات تنفسی ادامه یابد.

نتیجه گیری

تغذیه با شیر مادر نوزاد را در برابر بیماریهای عفونی محافظت می کند. با توجه به اینکه مطالعاتی که نشان دهنده عدم وجود ویروس در شیرمادر باشد، بسیار محدود می باشد، این مطالعه، تغذیه نوزاد با شیر مادر در شرایط فعلی بیماری COVID-19را توصیف می کند. در حالیکه که هنوز هم ناشناخته های بسیاری از این بیماری نوظهور وجود دارد بنابراین جهت مدیریت شیردهی در پاندمی COVID-19به انجام مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز می باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2241199 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!