بررسی عوامل موثر بر حضور و تعارض خدنگ بزرگ (Herpestes edwardsii) در یک محیط شهری در استان خوزستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعارض انسان و حیات وحش به دلیل اشغال زیستگاه های حیات وحش توسط انسان و کاهش طعمه وحشی رو به افزایش است. در این مطالعه، عوامل موثر بر حضور خدنگ بزرگ به عنوان یک گونه سازگار با محیط انسانی و دارای تعارض با انسان و عوامل موثر بر کاهش خسارت به ماکیان ساکنان یک محدوده مسکونی 73 هکتاری در شهر ملاثانی استان خوزستان بررسی شد. به این منظور از روش های تحلیل شبکه اجتماعی و دسته ‎بندی بیز ساده همراه با تکمیل و تحلیل 150 پرسشنامه استفاده شد. نتایج نشان داد که 42/7 درصد از مصاحبه شوندگان، حمله خدنگ به ماکیان را در طول سال های 1389 تا 1398 تجربه کرده اند. نتایج تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که کاهش طعمه این گونه در زیستگاه های اطراف و وجود منابع غذایی انسانی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب مهم ترین عوامل حضور و تعارض خدنگ بزرگ با انسان از نظر مصاحبه شوندگان بودند. نتایج دسته بندی بیز ساده نیز نشان داد نگهداری ماکیان در محفظه های مناسب و کنترل و مدیریت زباله های خانگی، کاهش خسارت در برابر حملات خدنگ بزرگ را در پی دارد. اتخاذ رویکردهایی به منظور کاهش تعارض این گونه با انسان همراه با ترویج نقش آن در کنترل جمعیت مارها و جوندگان می تواند خدنگ بزرگ را به گوشت خواری محبوب نزد جوامع محلی تبدیل کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243240 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!