بررسی ارتباط بررسی ارتباط عوامل پزشکی در دوران بارداری با زایمان سزارین در بندر عباس-کوهورت آینده نگر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

زایمان سزارین در دهه های گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ که ازنظر بالینی قابل توجیه نیست. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط عوامل پزشکی و غیرپزشکی در دوران بارداری با انجام زایمان سزارین انجام شد.

مواد و روش ها: 

مطالعه حاضر یک مطالعه هم گروهی است که بر روی 200 نفر از مادران باردار انجام شد. مواجهه اصلی در این مطالعه دلایل پزشکی انجام سزارین و پیامد اصلی زایمان سزارین بود. شاخص خطر نسبی با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس محاسبه شد.

نتایج

از 196 زن باردار باقی مانده در مطالعه، 31/40 درصد زایمان سزارین انجام دادند. خطر انجام زایمان سزارین برای مادرانی که در دوران بارداری دارای مشکلات پزشکی بودند و به توصیه پزشک، زایمان سزارین انجام داده بودند؛ 64/4 برابر مادران بدون مشکلات پزشکی بود. همچنین خطر انجام زایمان سزارین انتخابی برای این گروه از مادران نسبت به سایر مادران بالاتر بود (خطر نسبی= 34/2). خطر انجام زایمان سزارین برای مادران دارای سابقه زایمان سخت و سقط قبلی، 11/2 برابر مادران دیگر، به دست آمد. علاوه بر این خطر انجام زایمان سزارین انتخابی برای مادران دارای سابقه زایمان سخت و سقط قبلی، 25/3 برابر مادران بدون سابقه زایمان سخت و سقط قبلی بود. از طرف دیگر اختلال روان در دوران بارداری فقط با زایمان سزارین به صورت کلی ارتباط معنادار داشت.

نتیجه گیری:

 مطابق نتایج این مطالعه، بین مشکلات پزشکی در دوران بارداری با نوع زایمان ارتباط معناداری وجود دارد. مشکلات پزشکی قابل پیشگیری یا قابل کنترل مادر در دوران بارداری نیاز به توجه بیشتر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
2600 تا 2612
لینک کوتاه:
magiran.com/p2243493 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!