قراء شیعی در میان قاریان چهارده گانه و گونه شناسی تشیع آنان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با آغاز نزول قرآن، در جامعه اسلامی عده ای به نام «قراء» مطرح شدند. قراء نقش اساسی در تبلیغ، ترویج و تبیین قرآن و اسلام در جوامع اسلامی داشتند. بنابراین، شناخت قراء، نقش آنان و گرایش مذهبی و اعتقادی شان مهم است. در سده چهارم، قرایت های قراء سبعه برگزیده شد و قراء عشره و اربعه عشر نیز در سال های بعد افزوده شدند. در واقع، تا عصر حاضر، قراء و قرایات چهارده گانه در میان جوامع اسلامی مشهور و متداول بوده است. بنا بر ملاک هایی از این دست می توان به شیعه بودن افراد پی برد: ذکر نام در کتب تاریخی رجالی به عنوان شیعه، ارتباط با ایمه b و تجلیل ایمه b از ایشان، مخالفت با بنی امیه و بنی عباس و نقل روایات فضایل ایمه b. از میان قاریان چهارده گانه پنج نفر از آنها شیعه هستند. از نتایج این پژوهش اینکه نقش مهم قاریان شیعی را در قرایت قرآن در جهان اسلام نمی توان منکر شد. از این رو پژوهش پیش رو گرایش مذهبی قراء چهارده گانه را بررسی می کند. محور اصلی پژوهش بررسی گونه تشیع قراء شیعی در میان قاریان چهارده گانه است که نوآوری این تحقیق نیز محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2244483 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!