فناوری‏ های نوین، چالش ‏ها، مخاطرات و فرصت ‏های زیست محیطی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اثر فناوری (تکنولوژی) در دو بعد قابل بررسی است. از یک سو بشر، با دسترسی بیشتر به علم و دانش و ترکیب آن با قدرت، بر منابع و مناطق بیشتری تسلط یافت و برای رسیدن به پیشرفت، با دراختیارداشتن فناوری، موجب خسارت به محیط‌زیست شد. از سویی دیگر، فناوری می‌تواند با وجود علم و خرد بشری به کاستن از مخاطرات و آسیب‌های زیست‌محیطی کمک کند؛ موضوعی که خسارت‌‏زا بودن یا ایجاد مانع بر بروز خسارت به آگاهی و نیت بشر در به‌کارگیری از فناوری بستگی پیدا می‌‌کند. بدین صورت باید گفت که فناوری، برخلاف تاثیر مخربی که در شروع صنعتی‌شدن در محیط‌زیست داشت، به علت آگاهی روزافزونی که انسان‌ها از لزوم پاسداشت زمین و محیط‌زیست خود پیدا کرده‌اند و آن را به دولت‌مردان و شرکت‌های فراملیتی انتقال داده‌اند، به‌تدریج نقش سازنده و حافظ محیط‌‌‌ زیست خواهد یافت. در این مقاله، با روش کیفی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای، تاثیر فناوری در حفاظت از محیط ‌زیست بررسی خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
203 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2245611 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.