راهبردهای حفظ و ارتقای سلامت مبتنی بر آموزه های اسلامی در پاندمی کرونا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

همه گیری ویروس کرونا در ایران سبب تغییر سبک زندگی مردم و ظهور چالش های روانی و معنوی شد. هدف از این مطالعه، شناسایی راهبردهای حفظ و ارتقای سلامت مبتنی بر آموزه های اسلامی در زمان شیوع بیماری کروناست. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی-محتوا است. با استفاده از کلیدواژه های اسلام و پاندمی کرونا، کرونا و فقه اسلامی و روایات اسلامی و بیماری در بانک های اطلاعاتی ملی از قبیل Hawzeh، Noormag، Jaame-al-Hadith، Jaame-alTafasir، Ahlebit Library و پایگاه های بین المللی همچون Science direct، Proquest و Medline داده ها جمع آوری شد. بررسی متون اسلامی نشان داد برخی از آموزه های اسلامی، حفظ و ارتقای سلامت در شرایط پاندمی کرونا را با ارایه و تصحیح شناخت ها و باورهای خاص از قبیل تنزیه خداوند با اسناد بیماری به عالم ماده، نقش عمل انسان در بیماری کرونا، شناساندن حکمت و فلسفه بیماری کرونا مدیریت کرده است. همچنین برخی دیگر از آموزه های اسلامی با معرفی و شناساندن رفتارهایی از قبیل اولویت بخشی به الزامات بهداشتی هنگام تزاحم با رفتارهای دینی، تاکید بر احسان و مواسات اجتماعی و نیز ارتباط مداوم با خدا، موجب ارتقای سلامت در شرایط پاندمی کرونا شده است. با درنظرگرفتن نقش برجسته دین در ایران، یافته های این مطالعه می تواند در ارتقای آگاهی حرفه مندان سلامت در زمینه نقش دین و باورهای دینی در ارتقای سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی در شرایط پاندمی کرونا مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2248437 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!