رابطه غیر خطی بین رشد اقتصادی و تفاوت های ظریف جهانی سازی با طبقه بندی درآمد:نقش های توسعه مالی و حاکمیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه یکی از چالش های پیش روی رهبران و سیاستگذاران اقتصادی جهان دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب از طریق ایجاد یکپارچگی اقتصادی جهانی است. واقعیت اینست که مزایای بسیار ایجاد یکپارچگی اقتصادی جهانی بسیار بیشتر از مضرات آن می باشد و این نکته از دید دست اندرکاران این حوزه پنهان نمانده است. به همین دلیل در این مقاله به بررسی رابطه غیر خطی بین رشد اقتصادی و تفاوت های ظریف جهانی سازی با طبقه بندی درآمد:نقش های توسعه مالی و حاکمیت پرداخته می شود. پژوهش به برآورد مدل با روش‌های SVAR و RBF و Interacted-VAR اختصاص دارد که منجر به تخمین مدل‌های آماری و بررسی نتایج و مفروضات در جامعه هدف می‌گردد. نتایج تابع تجزیه واریانس نشان می‌دهد بتدریج سهم متغیر رشد اقتصادی در توضیح دهندگی نوسانات رشد اقتصادی کاسته شده و از دوره پنجم به بعد، سهم متغیر مخارج دولت در توضیح نوسانات رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. نکته قابل ملاحظه برای کشورهای نفتی این است که سهم مخارج دولت در مقایسه با نرخ بهره بازار به عنوان متغیر پولی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی به عنوان متغیر طرف عرضه اقتصاد کلان کمتر می‌باشد. بنابراین می‌توان استدلال نمود که در کشورهای نفتی با نظام پولی هدف گذاری نرخ بهرهی، مخارج دولت به عنوان متغیر پولی نقش تعیین کننده‌ای در تبیین نوسانات رشد اقتصادی داشته و سیاستگذاران پولی کشورهای با ارز یورو می‌توانند با اعمال سیاست‌های پولی انبساطی، رشد اقتصادی را به میزان قابل قبولی کاهش دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
633 تا 654
لینک کوتاه:
magiran.com/p2248516 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!