بررسی انعکاس گفتمان ضد غربی جامعه در ترجمه رمانهای پسا استعماری به فارسی: رمانهای روزهای برمه ای، گذرگاهی به هند و در قلب تاریکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
چرخش فرهنگی مطالعات ترجمه بر روی نقش جامعه و عوامل سیاسی در ترجمه تاکید دارد. بعد از انقلاب اسلامی گفتمان ضد غربی در ایران حاکم شد. با در نظر گرفتن این تغییر سیاسی، هدف تحقیق حاضر بررسی چگونگی به تصویر کشیده شدن استعمار گران غربی در ترجمه رمانهای پسا استعماری به فارسی قرار گرفت. بدین منظور، رمانهای روزهای برمه ای اثر جورج اورول، گذرگاهی به هند اثر ادوارد مورگان و در قلب تاریکی اثر جوزف کنراد به همراه ترجمه های فارسی آنها مورد برررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مترجمین از راهکارهای اغراق، تغییر، خاص نمودن و کلی نمودن برای به تصویر کشیدن استعمار گران استفاده نموده اند. یافته ها نشان می دهد که چگونه گفتمان ضد غربی جامعه در ترجمه رمانهای پسا استعماری منعکس گردیده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
107 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p2249270 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!