تحلیل عاملی اکتشافی و اولویت بندی تهدیدات سیاسی رژیم صهیونیستی موثر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای جنوب غرب آسیا همواره در معرض تهدیدهای سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی بوده؛ به گونه‌ای که در حال حاضر، رژیم صهیونیستی یکی از معضلات اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌گردد. در این مقاله ابعاد و مولفه های تهدیدات سیاسی رژیم صهیونیستی که می‌تواند بر امنیت ملی ج.ا.ایران موثر باشند با استفاده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری در 63 عامل و در دو دوبعد داخلی و خارجی شناسایی گردیدند و در ادامه با استفاده از رتبه‌بندی فریدمن اولویت‌بندی و در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی طبقه‌بندی و کاهش بعد داده شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عمده‌ترین تهدیدهای سیاسی رژیم صهیونیستی که بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بعد داخلی مولفه بی ثباتی می‌تواند در 6 عامل جدید و در مولفه مشروعیت‌زدایی در 3 عامل جدید تفسیر شود همچنین در بعد خارجی در مولفه‌های بی‌اعتبارسازی و منزوی‌سازی به ترتیب در 3 و 5 عامل جدید قابل تفسیر خواهد بود. نتایج کلی بیانگر این است که مهمترین تهدیدهای داخلی به ترتیب بالا نشان دادن نرخ فساد اداری و بسترسازی برای رشد آن و حمایت مادی و معنوی از گروه‌های معاند، همچنین در بعد تهدیدهای خارجی بیشترین تهدیدات به ترتیب برگزاری و حمایت از جلسات و کنفرانس‌های سیاسی گروهک‌های معاند در خاک رژیم و غیرقابل اعتماد بیان نمودن فعالیت های هسته ای و موشکی ج.ا. ایران، می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
93 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250006 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!