طراحی و استاندارد سازی پرسشنامه پژوهشی جهت ارزیابی تجربه پژوهشی فرآیند انجام پایان نامه در دانشکده داروسازی تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بخش قابل توجهی از پژوهش‎ ها در دانشگاه های کشور توسط دانشجویان انجام می شوند. هدف از این تحقیق طراحی و استاندارد سازی یک پرسشنامه پژوهشی جهت سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فرآیند انجام پایان نامه می باشد.

روش ها

نوع مطالعه پژوهشی اصیل و روش پژوهش، پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که مورد رزیابی روایی و پایایی قرار گرفته است. مشارکت کنندگان در مطالعه 61 نفر دانشجویان از دانشجویان دانشکده داروسازی تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند. تحلیل داده ها توسط آماری t-test و ANOVA به کمک نرم افزار SPSS ورژن 13 انجام گردید.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد، دانشجویان از فرآیند تصویب طرح مقدماتی پایان نامه و استاد راهنما رضایت دارند. از زیرساخت ها و امکانات دانشکده در حدود 50 درصد ناراضی بودند. رابطه معناداری بین نارضایتی کلی دانشجویان بر اساس مرتبه استاد راهنما (P=0/373) و جنسیت دانشجویان (P=0/363) وجود نداشت.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های مطالعه، زیرساخت های دانشگاه به عنوان یک عامل اصلی در رضایت دانشجویان در انجام پایان نامه و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و اساتید است لذا جهت بهبود فرایند پایان نامه ها توصیخ می گردد مسیولین و مدیران آموزشی به این موضوع توجه نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.