تجویزهای سلامت محور در جهت توسعه فرهنگ مدرسه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

برنامه های سلامت محور مدرسه به عنوان عامل ارتقاء دهنده سلامت آینده دانش آموزان و ساختن فرهنگ جامعه اثربخش، همواره مورد نظر متولیان امر تعلیم و تربیت بوده است. هدف این تحقیق، استخراج تجویزهای سلامت محور برای ذی نفعان بود.

روش ها

مطالعه به روش تحلیلی مروری با روش اسنادکاوی، تحلیل محتوا و مطالعه کتابخانه ای انجام شد. از برنامه های عملیاتی مشتمل بر 3 نسخه از مستندات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به مدارس در راستای سند تحول در سال تحصیلی 1398- 1397 و پژوهش های کاربردی از اثربخشی این طرح ها در فرهنگ سازمانی مدرسه در 4 دهه اخیر استفاده گردید. با شیوه تقلیل داده ها، مقوله های استخراجی شباهت سنجی و ویژگی ها و اشتراکات دو متغیر تحقیق، با نظر گروه متخصصان و برخی اساتید، احصاء شد.

یافته ها

بر اساس نتایج تحلیل یافته ها، 30 ویژگی برنامه های سلامت محور استخراج شد که با دو مدل فرهنگ سازمانی مدرسه گرونرت و محورهای مدل شاین، انطباق داده شد و در کلیه محورها وجود اشتراک تعیین گردید.

بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که وجوه اشتراکی برنامه های مدارس مروج سلامت و فرهنگ سازمانی با ریشه مشترک باورها و ارزش ها گره خورده اند که اثرات هم افزایی در بستر مدرسه ایجاد می کنند، به طوری که آموزه های سلامتی در کودکان و نوجوانان به رفتارها، نگرش ها و عادت های سالم در بزرگسالی تبدیل می شوند و به نسل های بعد منتقل می شود. لذا با توجه به نقش انتقال فرهنگ از طریق مدرسه، شکل گیری برنامه های سلامت محور در مدارس برای ایجاد عادات و تفکر مثبت، حایز اهمیت است.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2250057 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.